Skoolure – School Times

Maandag tot Donderdag | Monday to Thursday

Graad R        07:30 – 12:05
Graad 1 & 2  07:30 – 13:20
Graad 3 & 4  07:30 – 13:50

Vrydae |Fridays

Graad R          07:30 – 12:05
Graad 1 & 2   07:30 – 13:05
Graad 3 & 4   07:30 – 13:35