Skoolgelde -School fees

2022

Huidige skoolfooie – Current school fees

Graad R / Grade R : R 20 779 per jaar /per year
Graad 1- 7 / Grade 1- 7 : R 18 678 per jaar/per year

Bankbesonderhede

Banking details

Vredekloof Primary
ABSA
Rekeningnommer/Account number: 4095 2072 83
Takkode/Branch code: 632005