Buitemuurse aktiwiteite – Extramural Activities

SPORT

Kwartaal-Term 1 + 4

Atletiek – Athletics
Tennis
Krieket -Cricket

Kwartaal-Term 2 + 3

Rugby
Netbal(l)
Hokkie – Hockey

KULTUUR – CULTURE

Junior koor – Junior choir
Musiek (klavier, klawerbord en sang)
Music (piano, keyboard and singing)

Eisteddfod

Kontak РContact  : sport@vps.org.za